Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Projectes

Un ampli ventall de

Projectes de consultoria ambiental

La nostra activitat professional es desenvolupa principalment en dues vessants: els estudis i l’assessoria – consultoria. Des de l’inici hem desenvolupat, a partir d’aproximacions científiques o tècniques, un ventall ampli de treballs d’objectius diversos: informes, documents d’assessoria, estudis, peritatges, diagnosis, avaluacions, delimitacions, auditories, plans d’actuació, etc.
Premi del Pla de Sostenibilitat de l’ICUB

Premi del Pla de Sostenibilitat de l’ICUB

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Eliminación de la contaminación química del embalse de flix

Eliminación de la contaminación química del embalse de flix

Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Planificació dels espais oberts metropolitans

Planificació dels espais oberts metropolitans

Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya

Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona

Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona

Assessorament a GOLF PGA

Assessorament a GOLF PGA

POUM de Santa Susana (Maresme)

POUM de Santa Susana (Maresme)

Concurs d’idees sobre el tractament de l’entorn urbà de la rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras, Murcia)

Concurs d’idees sobre el tractament de l’entorn urbà de la rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras, Murcia)

Rehabilitació integral de les zones turístiques de Calvià

Rehabilitació integral de les zones turístiques de Calvià

Proposta de corredor verd pel Centre Direccional de Cerdanyola

Proposta de corredor verd pel Centre Direccional de Cerdanyola

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent

Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona

Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona

El Gran Connector Ecològic “Cantàbric – Pirineus – Massís Central – Alps”

El Gran Connector Ecològic “Cantàbric – Pirineus – Massís Central – Alps”

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Canòpia urbana- Plaça de les Glòries

Canòpia urbana- Plaça de les Glòries

Espai lliure dels Tres Turons

Espai lliure dels Tres Turons

Hem treballat per

Per què Irbis

Implicats en

aportació al coneixement

Hem fet una rellevant aportació al coneixement científic i tècnic: treballs de recerca, articles científics especialitzats, capítols de llibres científics, participacions en congressos, nacionals i internacionals, participacions en projectes de recerca nacionals i europeus. Hem participat com a professors en cursos de post-grau i mestratges i hem participat en jornades per a especialistes.