Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat
Projectes
Un ampli ventall de

Projectes de consultoria ambiental

La nostra activitat professional es desenvolupa principalment en dues vessants: els estudis i l’assessoria – consultoria. Des de l’inici hem desenvolupat, a partir d’aproximacions científiques o tècniques, un ventall ampli de treballs d’objectius diversos: informes, documents d’assessoria, estudis, peritatges, diagnosis, avaluacions, delimitacions, auditories, plans d’actuació, etc.
Elaboració de la Guia “Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”

Elaboració de la Guia “Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)

Small ecosystem. Un petit ecosistema al pati de l’escola

Small ecosystem. Un petit ecosistema al pati de l’escola

Premi del Pla de Sostenibilitat de l’ICUB

Premi del Pla de Sostenibilitat de l’ICUB

Canòpia urbana- Plaça de les Glòries

Canòpia urbana- Plaça de les Glòries

Millora ecològica i ambiental d’una planta solar fotovoltaica a Castellfollit

Millora ecològica i ambiental d’una planta solar fotovoltaica a Castellfollit

Estructura bàsica de camins i anelles del Parc dels Tres Turons (Barcelona)

Estructura bàsica de camins i anelles del Parc dels Tres Turons (Barcelona)

Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona

Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona

Nou Small Ecosystem dissenyat per IRBIS i SCOB a Sant Boi de Llobregat

Nou Small Ecosystem dissenyat per IRBIS i SCOB a Sant Boi de Llobregat

Integració ecològica, ambiental i paisatgística d’un parc solar fotovoltaic a Guadalcázar

Integració ecològica, ambiental i paisatgística d’un parc solar fotovoltaic a Guadalcázar

Projecte de millora del Turó de Can Bech (Barcelona)

Projecte de millora del Turó de Can Bech (Barcelona)

Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya

Tercer informe del canvi climàtic a Catalunya

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

Diagnosi de les zones verdes urbanes del municipi de Santa Coloma de Gramenet

Diagnosi de les zones verdes urbanes del municipi de Santa Coloma de Gramenet

POUM de Santa Susana (Maresme)

POUM de Santa Susana (Maresme)

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Assessorament en el projecte Ryder Cup

Assessorament en el projecte Ryder Cup

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll

Espai lliure dels Tres Turons

Espai lliure dels Tres Turons

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Proposta de corredor verd pel Centre Direccional de Cerdanyola

Proposta de corredor verd pel Centre Direccional de Cerdanyola

El Gran Connector Ecològic “Cantàbric – Pirineus – Massís Central – Alps”

El Gran Connector Ecològic “Cantàbric – Pirineus – Massís Central – Alps”

Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Concurs d’idees sobre el tractament de l’entorn urbà de la rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras, Murcia)

Concurs d’idees sobre el tractament de l’entorn urbà de la rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras, Murcia)

Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona

Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell

Assessorament a GOLF PGA

Assessorament a GOLF PGA

Rehabilitació integral de les zones turístiques de Calvià

Rehabilitació integral de les zones turístiques de Calvià

Planificació dels espais oberts metropolitans

Planificació dels espais oberts metropolitans

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Hem treballat per

Per què Irbis

Implicats en

aportació al coneixement

Hem fet una rellevant aportació al coneixement científic i tècnic: treballs de recerca, articles científics especialitzats, capítols de llibres científics, participacions en congressos, nacionals i internacionals, participacions en projectes de recerca nacionals i europeus. Hem participat com a professors en cursos de post-grau i mestratges i hem participat en jornades per a especialistes.