Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Small Ecosystem

Ecosistemes urbans petits

Què són els Small Ecosystem?

Small Ecosystem són petits espais configurats a mode d’ecosistema. Mitjançant la disposició de vegetació autòctona en un o diversos estrats, es proveeix un node de biodiversitat que permet millorar les condicions eco-ambientals de l’entorn: el confort tèrmic i l’acústic, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua i del carboni, així com la qualitat del paisatge.

Disposar d’aquests elements denota el compromís, la implicació i el desig en la millora del planeta i de contribuir a la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic.

 

Vols saber més sobre com contribuir a la creació d’ecosistemes urbans?

Detall de la vegetació de la rotonda de Sant Boi de Llobregat Small Ecosystem

Projectes Small Ecosystem personalitzats per a la teva empresa

Estratègia, disseny i implementació

b

Definició d'objectius

Entenent les teves necessitats i objectius, t’ajudem a determinar quins resultats pots esperar amb les solucions basades en la natura (NBS)

Z

Selecció de la millor opció NBS

Analitzem diversos factors per ajudar-te a triar la solució basada en la natura que més s’ajusti a la teva inversió.

j

Desenvolupament de l'estratègia

Treballem amb totes les parts interessades per crear i posar en pràctica una estratègia orientada a maximitzar beneficis, garantint resultats inclusius.

Disseny de la solució

Ens encarreguem de dissenyar el procés des de l’inici, treballant amb socis i comunitats, per aplicar solucions ecològiques als teus espais.

Valoració i selecció d'opcions NBS

Fem servir eines d’avaluació ecològica per escollir les solucions més adequades per al teu projecte.

Pla de funcionament i manteniment

Proporcionem una estructura clara per avaluar el rendiment de les NBS, incloent-hi indicadors, gestió de riscos adaptacions basades en l’experiència.

Estàs preparat per a revolucionar el teu espai amb solucions basades en la natura?

El procés de creació del teu Small Ecosystem

Selecció, disseny i autoconstitució natural

Small Ecosystem: Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Selecció de tipologia
Small Ecosystem

Primerament, cal escollir la tipologia de Small Ecosystem que pot ser més adient, atractiva o interessant pel client, elecció òbviament que assessorarem a nivell tècnic.

Small Ecosystem: Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Inspiració en hàbitats locals

A partir de la base conceptual de les NBS, s’escull un hàbitat de la zona que ens serveixi de referència, segons el concepte d’Habitat Template1.

1 Un aspecte a tenir molt en compte en aquesta metodologia és el de no caure en exigències ni rigideses poc recomanables. Efectivament, el sentit de partir del concepte d’hàbitat template és el de tenir-lo com a referència i no és intentar reproduir fidelment l’hàbitat. El sentit és poder orientar i incentivar la formació de l’hàbitat. El procés de formació passa per una plantació inicial catalitzadora en base a espècies més dominants pròpies de l’hàbitat triat i posteriorment una autoconstitució basada en la colonització i la successió ecològica.

Small Ecosystem: Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Elecció d'espècies autòctones

D’acord amb aquest hàbitat, es trien les espècies dominants per fer la plantació inicial, totes autòctones i pròpies de la zona i els voltants, amb la idea d’incentivar i catalitzar l’autoconstitució de l’hàbitat en el temps.

Small Ecosystem: Irbis, ecologia aplicada a la sostenibilitat

Desenvolupament de l'ecosistema

Aquest Small Ecosystem esdevindrà un hàbitat natural que s’autoconstituirà i, per tant, estarà més ben configurat i serà més vigorós. La complexitat ecològica s’adquirirà amb el temps, considerant la maduració progressiva a partir de les interaccions ecològiques que s’hi vagin establint, pròpies del funcionament dels ecosistemes, com la competència per l’espai i pels nutrients, les dinàmiques poblacionals de les espècies implicades, les colonitzacions i les pèrdues, etc.

Beneficis dels hàbitats autòctons en Small Ecosystems

Descobreix com el teu espai pot contribuir al medi ambient

Els hàbitats autòctons i propis de la zona estan adaptats i aclimatats a les condicions de medi, substrat-sòl, i de clima local.

Són els que tenen les condicions ambientals i els recursos necessaris perquè la biodiversitat implicada pugui completar el cicle biològic.

Proveeixen dels espais amb capacitat d’establir les interaccions necessàries entre les espècies que viuen en aquell hàbitat, i assegura les funcions ecològiques d’un ecosistema (la regulació del cicle del carboni i de l’aigua; la millora de la qualitat de l’aire; la preservació del sòl; un control biològic natural de determinades espècies; incidència en el benestar psicològic per a les persones, millora del confort tèrmic, etc.).

Explora els beneficis d'un Small Ecosystem autòcton

Tipologies de servei de Small Ecosystem

Pedagògica: Escoles formatives

Creem espais verds en entorns educatius amb tres estrats principals – arbori, arbustiu, i herbaci – que promouen un aprenentatge interactiu sobre la biodiversitat. Amb una vegetació diversa i mig densa que convida a l’exploració i l’estudi de la natura, fomentant la connexió amb el món viu.

Nodes de biodiversitat: Parcs i jardins

Transformem parcs i jardins en nodes de biodiversitat, amb una varietat d’estrats – des de boscos fins a lianes – i microhàbitats. Aquesta diversitat embelleix l’espai i crea un hàbitat ric i sostenible per a una àmplia gamma de biodiversitat, incloent-hi boscos, matollars, herbassars, zones humides i roquissars.

Rotondes

Les nostres rotondes transformen l’entorn urbà en centres de biodiversitat. Amb una vegetació densa i diversificada, incloent-hi estrats herbacis i arbustius, aquestes àrees enriqueixen l’estètica de la ciutat, i actuen com a punts clau per al creixement de la biodiversitat local.

Nodes multi micro hàbitats

Desenvolupem ecosistemes complexos que combinen una àmplia varietat de microhàbitats, cadascun amb la seva selecció especialitzada de plantes. Amb elements com façanes verdes o hotels d’insectes, aquests microhàbitats són fonamentals per un equilibri ecològic sostenible.

Tipus d'espai d'implementació

Els Smalls Ecosystems són especialment adients per ser implantats en espais de tipus:

Patis d’escola. Es tractaria d’una configuració diversa i mig densa, preferentment amb tres estrats (arbori, arbustiu, herbaci), i que a funcionària també com un refugi climàtic i desenvoluparia alhora una funció pedagògica i de salut.

Elements varis adients, com rotondes i illes en mitjanes. Es tractaria d’una configuració diversa i densa, preferentment amb dos estrats (herbaci i arbustiu).

Patis i jardins de corporacions o empreses, patis comunitaris, cobertes verdes, patis d’equipaments, etc. Es tractaria d’una configuració diversa i densa, preferentment amb quatre estrats (boscós, arbustiu, herbaci i lianoide), i que funcionaria també com un refugi climàtic, aportant beneficis per la salut humana. S’hi poden configurar vàries tipologies ecosistèmiques, des d’un ecosistema més boscós a un roquissar, passant per un matollar, un herbassar o una zona humida. Admet també la configuració de microhàbitats que es poden combinar amb la resta.

Microhàbitats addicionals

  • Façanes i murs verds
  • Depressions i embassaments temporals, estacionals o permanents
  • Hotels d’insectes
  • Biotroncs
  • Caus
  • Caixes nius (ocells, quiròpters…)
  • Elements rocosos
  • Refugis de papallones

Necessites un Small Ecosystem diferent als que proposem?

Per què triar Small Ecosystems?

Cada Small Ecosystem és un petit hàbitat que millora la biodiversitat i la qualitat eco-ambiental del lloc.
Cada Small Ecosystem està dissenyat per a autoregular-se per tant no és un espai procliu a comportar plagues.
Cada Small Ecosystem està dissenyat per a autoconfigurar-se en el temps i per a automantenir-se, per tant, requereix menys manteniment que un jardí tradicional.
Cada Small Ecosystem és únic i, per tant, confereix caràcter identitari a un lloc.
Cada Small Ecosystem és una illa de natura, per això aporta benestar psicològic a les persones que el contemplen.

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres i descobreix com les nostres solucions basades en la natura (NBS) poden beneficiar el teu projecte.