Entorn, territori i urbanisme

Irbis

Ecologia aplicada a la sostenibilitat
Entorn, territori i urbanisme

Irbis

Ecologia aplicada a la sostenibilitat
Experiència contrastada de més de 15 anys

Serveis de consultoria ambiental

Oferim un ample ventall de serveis en assessoria i estudi ambiental i de sostenibilitat dirigits a persones, empreses, entitats tant del mon privat com públic.

La nostra activitat professional es desenvolupa principalment en dues vessants: els estudis i l’assessoria – consultoria. Des de l’inici hem desenvolupat, a partir d’aproximacions científiques o tècniques, un ventall ampli de treballs d’objectius diversos: informes, documents d’assessoria, estudis, peritatges, diagnosis, avaluacions, delimitacions, auditories, plans d’actuació, etc.

Urbanisme i espai públic

Som capdavanters en la consideració del planejament territorial i urbanístic des de la perspectiva de l’ecologia aplicada. Actualment, i en aquest sentit, algunes de les línies de treball que hem desenvolupat han servit per establir una cooperació multidisciplinar amb altres professionals implicats en el tractament i la planificació territorial i urbanística.

Impacte ambiental

Hem desenvolupat, per compte propi o en col•laboració amb altres empreses de consultoria ambiental, estudis d’avaluació prèvia i avaluació de l’impacte ambiental associats a la realització d’activitats i projectes constructius.

Espais oberts

Hem fet inventaris ecològico-forestals, que inclouen el tractament estadístic de les dades i la interpretació dels resultats, així com les valoracions i propostes que se’n deriven.

Formació i jornades

Hem tingut l’encàrrec d’organitzar o assessorar a nivell tècnic conferències, seminaris i jornades de treball expert en temes relacionats amb el nostre àmbit de treball.

Peritatges i informes

Hem intervingut com a pèrits en processos judicials. Hem desenvolupat els dictàmens pericials corresponents amb eficiència i resolució, facilitant amb claredat la resposta a les qüestions sotmeses i proveint, sempre que ha estat possible, valoracions estadístiques dels resultats.

Sostenibilitat i estratègia

Hem fet estudis ambientals en els quals l’avaluació i la diagnosi ambiental han estat l’objecte principal del treball. Ho hem fet en diferents temes, des dels més científics i ecològics als més tècnics i de gestió; des dels d’àmbit territorial molt general als d’espais reduïts i concrets.

Per què Irbis

Implicats en

aportació al coneixement

Hem fet una rellevant aportació al coneixement científic i tècnic: treballs de recerca, articles científics especialitzats, capítols de llibres científics, participacions en congressos, nacionals i internacionals, participacions en projectes de recerca nacionals i europeus. Hem participat com a professors en cursos de post-grau i mestratges i hem participat en jornades per a especialistes.
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicata a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…
Projecte destacat.

Projecte de l’espai lliure de la Plaça de les Glòries a Barcelona

El projecte de ‘Canòpia Urbana’ preveu un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.
Irbis

Equip professional

Solucions en ecologia aplicada: Entorn, territori i urbanisme

Xavier Mayor Farguell

Soci fundador i director

Especialista en Ecologia Aplicada i Planificació Estratègica de l’Entorn.

Doctor en Biologia (també Màster en Ecologia per la UAB i Màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la UPC). S’ha especialitzat en el coneixement de l’ecologia terrestre i la seva aplicació en la planificació i gestió de l’entorn.

En l’àmbit acadèmic, ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Júlia Barba

Júlia Barba i Miralpeix

Sòcia i tècnica especialista

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en el Postgrau d’Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosc i Gimpera.

Va fer el seu projecte de final de carrera sobre el “Canvi Ambiental Global al Montseny”, dirigit per Martí Boada, amb el qual va col•laborar a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB.

El febrer de 2004 comença el programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Ambiental a la UAB.

Clara Montaner

Clara Montaner Augé

Tècnica especialista

És llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. També, Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va realitzar el projecte de final de Màster a l’Estudi dins el projecte Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i desenvolupament d’un mètode estàndard per al càlcul municipal, encarregat per Barcelona Regional S.A.

Actualment, forma part de l’equip bàsic d’Irbis i realitza tasques de tècnica especialista i de tècnica en GIS.

Contacta amb nosaltres

+34 93 747 85 72

Despatx de Sabadell

+34 600 492 054

Xavier Mayor

+34 658 992 986

Júlia Barba

Contacta amb nosaltres