Entorn, territori i urbanisme

Irbis

Ecologia aplicada a la sostenibilitat
Entorn, territori i urbanisme

Irbis

Ecologia aplicada a la sostenibilitat
Experiència contrastada de més de 15 anys

Serveis de consultoria ambiental

Oferim un ample ventall de serveis en assessoria i estudi ambiental i de sostenibilitat dirigits a persones, empreses, entitats tant del mon privat com públic.

La nostra activitat professional es desenvolupa principalment en dues vessants: els estudis i l’assessoria – consultoria. Des de l’inici hem desenvolupat, a partir d’aproximacions científiques o tècniques, un ventall ampli de treballs d’objectius diversos: informes, documents d’assessoria, estudis, peritatges, diagnosis, avaluacions, delimitacions, auditories, plans d’actuació, etc.

Disseny d’espais públics

Creem i transformem àrees públiques en entorns sostenibles i de qualitat utilitzant solucions basades en la natura (NBS). Dissenyem espais que promouen la biodiversitat, la conservació de recursos naturals i la reducció d’impactes ambientals, aportant entorns urbans més saludables i resilients.

Assessorament ambiental

Transformem l’impacte cultural en una oportunitat per a la sostenibilitat ambiental. Acompanyem a entitats i empreses per compatibilitzar la seva activitat amb el respecte al medi ambient, incorporant la sostenibilitat en activitats com filmacions i rodatges.

Implantació estratègica

Oferim assessorament per compatibilitzar diverses activitats amb la seva implantació territorial, des de projectes energètics fins a activitats esportives. Prevalen la preservació i potenciació de la biodiversitat, la capacitat d’acollida del territori i les necessàries mesures de compensació.

Planificació urbanística

Som líders en integrar l’ecologia en el planejament territorial i urbanístic. Col·laborem amb equips multidisciplinaris per assegurar una planificació que respecti el medi ambient, i ens encarreguem de l’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes.

Small Ecosystem

Transformem petits espais en oportunitats de vida i resiliència. A través de NBS i serveis ecosistèmics, dissenyem ecosistemes que promouen la biodiversitat, conserven recursos naturals i redueixen impactes ambientals.

Sensibilització ambiental

Duem a terme activitats d’educació i sensibilització ambiental, des de conferències fins a seminaris, i col·laborem com a docents en diversos programes acadèmics. També organitzem rutes i activitats d’educació ambiental per a infants.

Per què Irbis

Implicats en

aportació al coneixement

Hem fet una rellevant aportació al coneixement científic i tècnic: treballs de recerca, articles científics especialitzats, capítols de llibres científics, participacions en congressos, nacionals i internacionals, participacions en projectes de recerca nacionals i europeus. Hem participat com a professors en cursos de post-grau i mestratges i hem participat en jornades per a especialistes.
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…

Projecte destacat

Projecte de l’espai lliure de la Plaça de les Glòries a Barcelona

El projecte de ‘Canòpia Urbana’ preveu un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.
Irbis

Equip professional

Solucions en ecologia aplicada: Entorn, territori i urbanisme

Xavier Mayor Farguell

Soci fundador i director

Especialista en Ecologia Aplicada i Planificació Estratègica de l’Entorn.

Doctor en Biologia (també Màster en Ecologia per la UAB i Màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la UPC). S’ha especialitzat en el coneixement de l’ecologia terrestre i la seva aplicació en la planificació i gestió de l’entorn.

En l’àmbit acadèmic, ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Júlia Barba

Júlia Barba i Miralpeix

Sòcia i tècnica especialista

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en el Postgrau d’Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va fer el seu projecte de final de carrera sobre el “Canvi Ambiental Global al Montseny”, dirigit per Martí Boada, amb el qual va col•laborar a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB.

El febrer de 2004 comença el programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Ambiental a la UAB.

Des de 2015 és assessora en sostenibilitat ambiental de l’Institut de Cultura de Barcelona.

 

Clara Montaner

Clara Montaner Augé

Tècnica especialista

És llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. També, Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Va realitzar el projecte de final de Màster a l’Estudi dins el projecte “Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i desenvolupament d’un mètode estàndard per al càlcul municipal”, encarregat per Barcelona Regional S.A.

Actualment, forma part de l’equip bàsic d’Irbis i realitza tasques de tècnica especialista i de tècnica en GIS.