Projecte

Canòpia Urbana

Projecte guanyador del concurs per al Projecte Urbà per a l’espai lliure de la plaça de les Glòries (Barcelona).

2014

Projecte de l’espai lliure de la Plaça de les Glòries a Barcelona

El projecte de ‘Canòpia Urbana’ preveu un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.

Aquest nou espai es contrueix a partir de tres estrats:

  • El subsòl, actualment ocupat per les infrastructures i composat per un sòl inert, al que s’afegeix un espessor fèrtil que permetrà la multiplicació dels biòtops.
  • Un sòl continu, el més pla possible i polivalent, que afavoreix la continuïtat entre els barris, ampliant la percepció dels límits espacials.
  • Una canòpia vegetal, que acompanya els diferents eixos verds i cívics de l’est de la ciutat, generant la densitat vegetal, i constituint la continuïtat ecològica entre els parcs de Sagrera i Ciutadella.

Aquests tres estrats s’articulen mitjantçant un sistema de nodes de desenvolupament vertical, que operen com a intensificadors a diferents nivells i que posen tots els estrats en relació.

Encarregat per

Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb

Ana Coello, Factors de Paisatge, JG Ingenieros, Francesc Xairò i associats, La Invisible lighting design studio, Elena Fontal, Aldo Jimenez, Ariadna Vila, Oihana Kerexeta
Canòpia urbana- Plaça de les Glòries: El projecte de ‘Canòpia Urbana’ preveu un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…