Projecte

Canòpia Urbana

Projecte guanyador del concurs per al Projecte Urbà per a l’espai lliure de la plaça de les Glòries (Barcelona).

2014

Projecte de l’espai lliure de la Plaça de les Glòries a Barcelona

El projecte de Canòpia Urbana, del qual Irbis n’és partícip, guanyador del concurs de transformació de la plaça de les Glòries, és una mostra de l’actual aposta municipal envers el verd i la biodiversitat alhora que destaca el seu caràcter exemplificador. Es tracta d’un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.

El projecte pretén assolir tres objectius principals: crear un ecosistema que hibridi ciutat i natura de manera igualitària; posar en relació sinèrgica el subsòl, el sòl de la ciutat i els horitzons metropolitans; i oferir un lloc que reuneixi en un mateix espais les funcions pròpies d’una plaça i un parc. Les estratègies per aconseguir-los són:

 • La creació d’un sòl continu: El parc de Glòries es construeix sobre un sol continu, sense trencaments amb els barris adjacents, que facilita el flux de vianants i que es capaç d’oferir la màxima polivalència. La topografia del projecte potencia la planura del sòl, creant una superfície pràcticament horitzontal a la zona central i resolent amb pendents mínims l’acord amb la zona sud-est.
 • La generació d’un sòl viu: El projecte aspira a restaurar els intercanvis naturals entre el cel i el subsol, permeabilitzant i fertilitzant la superfície actual, extremadament impermeable i estèril. Aquesta estratègia permet restaurar els intercanvis hídrics i biològics verticals i horitzontals, fins ara interromputs, que suposen la condició primera per afavorir l’aparició d’un espai viu, divers a nivell biològic i capaç d’actuar com un potent regulador climàtic.
 • La instal·lació d’una estructura vegetal capaç de definir l’espai del parc: s’instal·la una estructura vegetal capaç de definir l’espai del parc i de configurar un ecosistema urbà d’altes prestacions ecològiques i alta qualitat d’us públic. Aquesta estructura es configura amb:
  • La “canòpia”: un gran sostre vegetal compost per les capçades dels arbres, que dona continuïtat a l’eix verd Sagrera- Ciutadella i funciona com un potent connector ecològic, com a regulador climàtic i com a element unificador del parc.
  • Els nodes: espais d’intensificació programàtica o ecològica que puntuen l’espai del parc. De composició eminentment vegetal, en els nodes s’hi desenvolupa l’ecosistema en la dimensió vertical, mitjançant una estructura multi-estrat que posa en relació el subsol, el sòl urbà, la canòpia i el “skyline” metropolità. Existeixen dues classes de nodes:
   • Els nodes biodiversitat són refugis de natura a la ciutat i per tant son inaccessibles al públic. Aquests nodes actuen com a llocs d’acollida i dispersors de les espècies i tenen com a objectiu principal potenciar la biodiversitat vegetal i animal i actuar com a “stepping stones” o “pedres saltadores” que afavoreixen la connectivitat ecològica dels corredors verds urbans. La vegetació dels “nodes de biodiversitat” és principalment autòctona i es basa en una composició d’espècies similar a la dels hàbitats de la regió metropolitana de Barcelona.
   • Els nodes d’activitat acullen un ampli ventall d’activitats del parc com els jocs infantils, els espectacles, l’esport, entre d’altres. La vegetació en aquests nodes és eminentment exòtica, i es destaquen l’exuberància i el potencial expressiu de les espècies, com el color, la floració, la fructificació, l’aroma, etc.

Així ‘Canòpia Urbana’ configura un espai amb un nivell de biodiversitat més alt del que acostuma a haver-hi en els espais verds de Barcelona i de les ciutats. Un espai dissenyat des de la diversitat, l’estructura i la funcionalitat ecològica.

La diversitat d’hàbitats significa diversitat d’espècies. A partir d’elements de vegetació disposada inicialment, nous individus, noves espècies s’establiran amb el temps guanyant en major complexitat i estabilitat ecològica.

Un punt de riquesa biològica de la ciutat que actuï d’embornal i dispersor cap a altres espais verds urbans. El disseny de l’espai assegura la connectivitat ecològica interna del Parc així com en relació amb la trama de continuïtat ecològica urbana plantejada a Barcelona per estudis previs.
La primera fase, l’Àmbit Clariana, es va inaugurar l’abril del 2019 i va significar la materialització dels següents espais:

 • La Gran Clariana: esplanada de gespa d’una hectàrea, oberta i d’usos polivalents.
 • Nodes de biodiversitat amb arbres i vegetació.
 • Primer tram de la rambla dels Encants: un nou passeig per a vianants i bicicletes que connectarà les zones nord i sud del parc.
 • Zona de jocs infantils.
 • Espai ludicoesportiu per a joves amb taules de jocs, una pista esportiva polivalent, un servei de préstec de material esportiu, lavabos i un bar.
 • Zona per a gossos

La segona fase, l’Àmbit Túnels, que afecta l’espai que hi ha sobre els túnels viaris on conflueixen l’avinguda Diagonal, l’avinguda Meridiana i la Gran Via, que travessaran el parc creant camins i itineraris per a vianants, i que es troba actualment en execució, contempla:

 • Passeig amb una font ornamental, que connecta l’avinguda Diagonal de costat a costat del parc.
 • Àgora sensorial Berta Cáceres: més de 2.500 metres quadrats d’ús polivalent envoltats d’una corona de bambús gegants.
 • Umbracle: un total de 668 metres quadrats per organitzar actes diversos a l’ombra.
 • Jardí d’immersió amb espècies adaptades al canvi climàtic, que donarà accés a l’estació de metro.
 • Superàrea de jocs infantils: gairebé 2.000 metres quadrats amb 35 elements, un sorral i zones d’estada.
 • Parc d’aigua: instal·lació que durant l’estiu permetrà als nens i les nenes refrescar-se, i la resta de l’any serà una zona d’estada.
 • Nova àrea d’esbarjo per a gossos de 1.144 metres quadrats.
 • Nous nodes de biodiversitat, parterres i jardins de pluja.
 • Més salut i benestar a la plaça de les Glòries

El soterrament del trànsit i la creació del parc ha permès reduir la contaminació de NO2 i PM10 un 40% i un 13%, respectivament. La contaminació acústica s’ha reduït en 9 decibels.

Per altra banda, durant el juny del 2021, Irbis vam fer un estudi de fauna sobre la nova Plaça de les Glòries per analitzar l’èxit de les estratègies ecològiques aplicades.

Els resultats preliminars van mostrar un desenvolupament notable de diversos grups biològics, en especial les aus i diversos grups d’artròpodes.

Encarregat per

Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb

Ana Coello, Factors de Paisatge, JG Ingenieros, Francesc Xairò i associats, La Invisible lighting design studio, Elena Fontal, Aldo Jimenez, Ariadna Vila, Oihana Kerexeta
Canòpia urbana- Plaça de les Glòries: El projecte de ‘Canòpia Urbana’ preveu un espai d’aproximadament 15 ha per a l’ús quotidià dels ciutadans. Un lloc obert a la ciutat, que substitueix el trànsit privat per una mobilitat més sostenible i ofereix a Barcelona un espai urbà vegetal, extens i confortable.
Canòpia Urbana
Parc de les glòries canòpia urbana
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…