Projecte

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell

2016

Document urbanístic i avaluació ambiental estratègica

L’objecte d’aquest Pla especial és l’establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació, foment, restauració, intervenció i gestió dels béns arqueològics, paisatgístics, naturals i arquitectònics que constitueixen el patrimoni del municipi de Sabadell.

Encarregat per

Ajuntament de Sabadell

Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell: L'objecte d'aquest Pla especial és l'establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a la preservació, foment, restauració... que constitueixen el patrimoni del municipi de Sabadell