Servei implantació estratègica d'activitats en el territori

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Dictamen sobre els impactes ambientals generats pel dipòsit controlat de Vacamorta i les alternatives d’actuació

Informe d’anàlisis d’alternatives al buidatge del dipòsit controlat de Vacamorta que va establir la sentència del TSJC. L’Agència de residus de Catalunya demana que s’emeti un dictamen per presentar una anàlisi d’alternatives al buidatge del dipòsit controlat establert en la sentència.

read more
Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Assessorament ambiental en el projecte POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

Assessorament ambiental en el projecte Potenziamiento del sistema autostradale e tangenziale di Bolonya. Inserció urbanística, arquitectònica i paisatgística i d’integració de la infraestructura en el context territorial del nou sistema d’autopista i circumval·lació de Bolonya.

read more