Projecte en curs

Assessorament a GOLF PGA

Projecte empresa privada

Estem realitzant l’assessorament ambiental i de sostenibilitat a l’empresa PGA Golf DE Catalunya SA, , situat a l’oest del terme de Caldes de Malavella, on s’instal·laran diverses activitats lúdic-esportives de l’empresa PGA – GOLF:

Activitat recreativa en llac naturalitzat; Activitat de conreu específic de vinya; Activitat d’hípica; Activitat esportiva i Activitat específica de golf.

Assessorament a GOLF PGA: Projecte en curs

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…