Projecte

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

i desenvolupament d’un mètode estàndard per al càlcul municipal.
2014

Petjada ecològica a Barcelona i entorn

L’objecte d’aquest treball és el de realitzar el càlcul de la Petjada Ecològica del territori i la població compresa en l’Àrea Metropolitana de Barcelona considerant una aproximació a l’any 2012. També, en base a aquests càlculs, desenvolupar un mètode estàndard per poder realitzar càlculs individualitzats dels municipis de Barcelona i els 35 del seu entorn més proper, i que formen la gran conurbació urbana l’AMB.

Encarregat per

Àrea Metropolitana de Barcelona

En col·laboració amb

.

Càlcul de la Petjada Ecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Projecte

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…