Projecte

Millora ecològica i ambiental d’una planta solar fotovoltaica a Castellfollit

Assessorament desenvolupat per IRBIS en col·laboració amb B2B Arquitectes.

Millora ecològica i ambiental d’una planta solar fotovoltaica a Castellfollit del Boix (Barcelona), per encàrrec de Greenfield i en col·laboració amb B2B Arquitectes, en la que també s’ha portat a terme l’avaluació d’impacte ambiental.

L’assessorament ha consistit a procurar la millor integració de la proposta en el territori, evitant l’afectació de les zones ecològicament més valuoses, així com proposant la ubicació i la tipologia de les mesures correctores i compensatòries, sobretot des del punt de vista de la biodiversitat i la preservació de la qualitat ecològica de l’entorn.

Encarregat per

Greenfield

planta solar fotovoltaica