Projecte

Elaboració de la guia “Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”

Guia elaborada per IRBIS

Elaboració de la Guia “Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”, encarregada per la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de definir una sèrie de criteris que es puguin tenir en compte en els projectes de vies verdes i rutes pedalables perquè el seu disseny, execució i ús no desmereixin el territori sobre el qual s’implanten.

Els criteris de la guia s’han agrupat en 4 grans àmbits, que es corresponen amb les fases en què un projecte de via verda es desenvolupa, des que s’origina fins que s’executa i s’utilitza. Aquests àmbits són: la disposició, el disseny, l’execució, i l’ús, de manera que qualsevol ens que vulgui implementar una infraestructura d’aquest tipus pot fer servir la guia des de la concepció de la idea fins que aquesta està en marxa i s’utilitza.

A més, per cadascun d’aquests àmbits, els criteris s’han organitzat o bé pels elements més rellevants característics de les vies verdes, o bé per vectors ambientals, facilitant així la seva consulta. També, en aquest sentit, s’inclou com a annex un resum de tots els criteris a mode de checklist per facilitar el seguiment de la seva aplicació.
Per tant, s’espera de l’aplicació d’aquesta guia que ajudi a compatibilitzar la bondat de les vies verdes amb una disminució dels seus impactes sobre els diferents aspectes del medi.

Encarregat per

Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

Irbis Criteris ambientals en els projectes de vies verdes