Projecte en curs

POUM de Santa Susana (Maresme)

Projecte estratègic al Maresme

Estem iniciant el desenvolupament del Pla general d’aquest municipi.

La nostra aportació és la de contribuir a determinar quin model de municipi conjumina millor els aspectes econòmics, ambientals i socials.

També la realització de l’Avaluació Ambiental Estratègic d’aquest Pla.

POUM de Santa Susana (Maresme): Projecte en curs

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…