Projecte

Projecte de millora del Turó de Can Bech (Barcelona)

Un projecte desenvolupat per IRBIS i SCOB

El Turó de Can Bech és un petit cim situat entre el Turó de la Rovira i el del Carmel (Barcelona). El projecte de millora, encarregat pel Districte d’Horta-Guinardó, té com a objectiu dignificar un àmbit tradicionalment degradat i banalitzat, que presenta una forta simplificació ecosistèmica a causa del trepig, l’abandonament de deixalles, i les restes de runes de construccions preexistents.

L’objectiu del projecte, dut a terme conjuntament amb SCOB arquitectura i paisatge i Isabel Vega, ha estat el de promoure la millora de l’espai, tant des del punt de vista ecològic, com paisatgístic i de gestió de l’aigua, amb la mínima intervenció possible.

Així, es pretén la preservació i renaturalització de l’espai natural permetent l’accés i gaudi ciutadà a través d’una xarxa de camins racionalitzats, ordenats i qualificats, aplicant les següents estratègies:

  • Definició del camí carener sobre el propi terreny amb elements delimitadors per evitar la dispersió del trepig i eliminar duplicitats.
  • Formalització de l’accés amb unes escales de travesses de fusta.
  • Condicionament dels afloraments rocosos per dotar d’identitat el paisatge.
  • Manteniment del prat d’albellatge, revegetació per hidrosembra amb mescla d’herbàcies pròpies o afins a l’ecosistema i plantació d’alguns individus de ginesta.
  • Actuacions de retenció de l’aigua, com la generació de replans a banda i banda de l’escala d’accés per retenir l’aigua i afavorir la infiltració.

Una singularitat del projecte ha estat la utilització de les pedres i roques despreses pròpies de l’àmbit, que es recol·loquen amb la finalitat de dissuadir el pas i permetre la renaturalització de l’espai, funcionant també com a elements delimitadors del camí que es defineix, i, alhora, com a elements de retenció de l’aigua per evitar els desperfectes causats per l’escorrentiu de lliure circulació en diferents zones de l’àmbit.

Encarregat per

Districte d’Horta-Guinardó
comparativa imatges Can Bech - Irbis
Projecte executiu i millora de l'espai natural del Parc dels Tres Turons (sector 1), dins l'àmbit del Turó de la Rovira al districte d'Horta Guinardó, Barcelona