Projecte

Diagnosi de les zones verdes urbanes del municipi de Santa Coloma de Gramenet

Diagnosi de les zones verdes urbanes desenvolupat per IRBIS amb la col·laboració de Jaume Marlès

L’objecte d’aquest estudi és el diagnòstic de les zones verdes urbanes del municipi de Santa Coloma de Gramenet en els aspectes relatius a la biodiversitat, la coherència i el funcionament de la trama en termes de connexió biològica.

Per desenvolupar-lo es van analitzar els diferents programes que es duien a terme a escala municipal en els espais verds, es va recopilar la informació existent al respecte, vam realitzar prospectives als diferents espais per cobrir els possibles buits d’informació, i vam realitzar la descripció de les espècies i hàbitats trobats, per després poder valorar-ne el potencial de renaturalització.

Encarregat per

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Diagnosi de les zones verdes urbanes del municipi de Santa Coloma de Gramenet