Projecte

Planificació dels espais oberts metropolitans

Marc de desenvolupament, elements teòrics i proposta metodològica
2011

Establir els continguts metodològics

L’objecte del contracte és el d’establir els continguts metodològics des de l’ecologia territorial aplicada al desenvolupament de la planificació dels espais oberts de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Per planificar els espais oberts de l’àrea metropolitana de Barcelona, és important valorar-los convenientment. Això és així, en primer lloc, perquè l’àrea metropolitana de Barcelona és un territori especialment ocupat antròpicament, amb nivell alt d’activitat humana i, on els anomenats espais oberts prenen un valor especial, precisament per aquesta circumstància.

Encarregat per

Àrea Metropolitana de Barcelona. Direcció de serveis d’urbanisme.