Projecte

El Gran Connector Ecològic “Cantàbric – Pirineus – Massís Central – Alps”

Elements para l’anàlisi, la determinació i la proposta. Reconstruint els ponts naturals a través de l’Europa occidental.
2005

Connectar ecosistemes

Estudi sobre les característiques de cada un dels massissos i de les corresponents zones de connexió entre ells. En aquest treball s’ha analitzat tant la connectivitat ecològica com la fragmentació i barreres ecològiques mitjançant cartografia digital (mapes SIG), i s’han definit els punts clau on seria convenient actuar per millorar, restaurar o mantenir els passos o connexions naturals essencials.

Els projectes de creació d’aquests corredors ecològics a gran escala són una de les prioritats d’actuació a nivell internacional i d’organismes com el Consell d’Europa o la UICN, un cop constatat que, a llarg termini, els espais naturals aïllats no asseguren la conservació de la biodiversitat i el funcionament normal dels ecosistemes.

Encarregat per

Fundació Territori i Paisatge. Caixa Catalunya

El Gran Connector Ecològic "Cantàbric - Pirineus - Massís Central - Alps": Projecte
El Gran Connector Ecològic "Cantàbric - Pirineus - Massís Central - Alps": Projecte

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…