Premi

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent (Manresa, Catalunya)

2011

Premi d’urbanisme de Catalunya. Accèssit.

L’ordenació urbanística del Parc Ambiental de Bufalvent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha estat reconeguda en el marc dels premis que atorguen la Societat Catalana d’Orientació del Territori (SCOT) i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC).

En concret, la tasca de l’arquitecte Narcís Tusell, en col·laboració amb l’equip d’Irbis, a les instal·lacions del Bufalvent ha guanyat l’accèssit del setè Premi Catalunya d’Urbanisme.

En col·laboració amb

Narcís Tusell Arquitectes

Pla Especial Urbanístic del Centre de Tractament de Residus de Bufalvent: Premi

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…