Projecte

L’espai lliure dels Tres Turons

Estudi de les condicions paisatgístiques dels Tres Turons (Barcelona).
2011

Projecte estratègic a Barcelona

El Parc dels Tres Turons és un projecte estratègic de Barcelona per dotar-la d’un gran parc central, amb un important valor ambiental i que comporta una actuació urbanística complexa que l’Ajuntament està plantejant desenvolupar en un futur proper.

Encarregat per

Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb

ALDAY JOVER ARQUITECTOS.
Espai lliure dels Tres Turons: Projecte
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…