Projecte

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll.

Propostes de recuperació i millora paisatgística de l’espai fluvial
2010
Recuperació paisatgística
L’octubre de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General d’Arquitectura i Paisatge) i els ajuntaments riberencs del riu Ripoll per a la redacció de les propostes de recuperació i millora paisatgística de l’espai fluvial del riu Ripoll.

L’objectiu d’aquest estudi és establir criteris comuns per a la recuperació i millora paisatgística en l’àmbit del Ripoll en els diferents trams de l’àmbit d’estudi: alt, mitjà i baix, juntament amb l’elaboració de propostes concretes de recuperació i millora paisatgística de l’espai fluvial del riu Ripoll, tenint en compte tots els elements comuns i singulars que conformen el paisatge de la conca del Ripoll. Els continguts de l’estudi són: l’anàlisi i reconeixement paisatgístic, la diagnosi paisatgística i un programa d’actuació.

Encarregat per

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.

Ajuntaments de Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.

Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll: Projecte
Estudi per a la recuperació paisatgística del riu Ripoll: Projecte
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…