Publicació

Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona

Equip de suport especialitzat en ecologia territorial del Dr. Richard TT Forman (catedràtic d’Ecologia del Paisatge, Universitat de Harvard) en la realització del llibre.

2004

Planificació ecològica

Forman aplica els seus principis ecològics a la Regió de Barcelona i formula una proposta clara i conjunta per a tot el territori. Aquest projecte per a Barcelona s’ha constituït en una referència destacada en l’àmbit internacional per la nova metodologia que adopta en el planejament

estratègic de grans àrees metropolitanes.

El llibre ofereix una visió de futur, amb pautes senzilles i raonables per millorar la qualitat ambiental dels nostres rius, boscos, camps, i ciutats, el que implica, en definitiva, una aposta per un futur viable i sostenible.

 

Aquest treball va derivar, el 2006, en la direcció de la Proposta de planificació ecològica per a la Regió Metropolitana de Barcelona en base a la interpretació estratègica de Forman (2004) i l’avaluació paramètrica derivada de l’Índex d’Aptitud Territorial (BR, 2005).

Encarregat per

Barcelona Regional- Agència Desenvolupament Urbà

Barcelona Regional- Agència Desenvolupament Urbà

Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona: Publicació
Participació en la publicació: Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona: Publicació

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…