Projecte

Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona

Membres de l’equip redactor del Pla

El PDU VBB té per objecte crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti desplegar les potencialitats del territori de la llera dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que recorri l’àmbit territorial que percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, culturals, i paisatgístics del territori.

Irbis participa en l’equip redactor d’aquest singular PDU, amb l’objectiu principal assessorar, avaluar i definir ecològicament, ambiental i en matèria de sostenibilitat el Pla. La nostra tasca ha consistit en la definició dels objectius ambientals del PDU, en l’anàlisi de la sensibilitat ambiental del territori per definir les alternatives de traçat ambientalment millors, en la definició de les mesures preventives, correctores, i compensatòries a aplicar, i en la resta d’aspectes relacionats amb l’Avaluació Ambiental Estratègica.

El PDU va guanyar el Premi Territori Enric Lluch 2020 que atorga la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, per la seva simplicitat, alhora la seva alta capacitat de transformació d’un territori i la seva replicabilitat. Sent tot just una formalització en el pla legal d’un itinerari fluvial, es constitueix com una eina urbanística per donar cobertura a l’ús social del gaudi, respectuós del medi natural, d’accés universal a totes les persones, permetent la descoberta del territori de forma pausada, i afavorint la percepció del paisatge i del territori. El jurat també va valorar la multiplicitat de capes que considera, l’escala de treball en el detall i la destresa en la definició de la proposta.

Encarregat per

Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya

Pla Director Urbanístic de Vies Blaves Barcelona