Projecte en curs

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola

Projecte estratègic a Barcelona

El ara Pla Especial de Protecció del Parc de Collserola és l’oportunitat d’actualitzar l’antic i desfasat Pla especial anterior del 1978, refer i anar més enllà amb plantejaments més actuals que genera el marc de comprensió i actuació en els propers anys del Parc.

Hem participat com a consultors externs en la redacció: definició d’objectius, diagnosi, desenvolupament d’alternatives de l’avanç de Pla i desenvolupant el Model ecològic sobre els qual s’orientarà les polítiques de gestió del Parc.

També contribuïm substancialment en el disseny d’un instrument basat en el GIS que permeti en el futur immediat ser una eina de suport al desplegament del Pla.

Pla especial de protecció del Parc Natural de Collserola: Projecte en curs

Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…