Publicació Mosaic territorial per a la regió metropolitana de Barcelona Equip de suport especialitzat en ecologia territorial del Dr. Richard TT Forman (catedràtic d’Ecologia del Paisatge, Universitat de Harvard) en la realització del llibre. 2004 Planificació...

read more