Projecte

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)

Membres de l’equip redactor del Pla

El PEPNat, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del qual hem format part de l’equip redactor, ha estat guardonat amb el 13è Premi Catalunya d’Urbanisme, que atorga la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’IEC.

El jurat ha valorat el seu gran esforç de simplificació en l’elaboració d’una eina en un entorn tan complex, i la seva tasca divulgativa i representativa. El Pla demostra una gran comprensió del Parc i la seva Àrea funcional, incorporant al seu àmbit les vores i les seves infraestructures.

Hem participat com a consultors externs en la redacció: definició d’objectius, diagnosi, desenvolupament d’alternatives de l’avanç de Pla i desenvolupant el Model ecològic sobre els qual s’orientarà les polítiques de gestió del Parc.

També hem contribuït substancialment en el disseny d’un instrument basat en el GIS que permeti en el futur immediat ser una eina de suport al desplegament del Pla.

Encarregat per

Àrea Metropolitana de Barcelona

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola PEPNat