Projecte

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre

2010

Pla Territorial

Planejament territorial d’un dels set Àmbits Territorials en els que s’organitza Catalunya.

Encarregat per

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre: Projecte
Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre: Projecte
Assessorament estratègic en sostenibilitat

Irbis: Solucions creatives, sòlides i eficients

Assessorem i desenvolupem solucions en sostenibilitat tant a professionals com a ens públics o privats en el marc dels àmbits següents:

Estratègia

La sostenibilitat com a estratègia per a l’èxit, en qualsevol àmbit i a tots nivells.

Planificació

La sostenibilitat com a base de la planificació a tots nivells: territorials, urbanístics.

Activitats

Disseny d’activitats sostenibles compatibles amb la preservació del medi i amb l’entorn com a valor afegit.

Comunicació

Incloure la sostenibilitat en el discurs aplicat a a publicacions, publicitat, educació…

Disseny

Aplicar criteris de sostenibilitat i introduir la biodiversitat en el disseny d’espais, en la redacció de projectes, en les propostes d’idees…