Servei assessorament ambiental d’equipaments i activitats culturals