Irbis treballa a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), de l’Ajuntament de Barcelona, en l’assessorament en sostenibilitat, sobretot centrat en l’obtenció i manteniment del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental en 15 dels seus museus i equipaments, però també introduint criteris de sostenibilitat en el funcionament del dia a dia de l’ICUB i en els esdeveniments que s’organitzen des d’allà (Mercè, Grec, etc.)

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA) és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

A través de l’institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit el DGQA al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Vil·la Joana i al Museu Etnològic de Barcelona, per la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions i a la Seca Espai Brossa i la Central del Circ per la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals.

Aquestes dues categories del Distintiu tenen en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua, de gestió de residus, de compra de productes ecoetiquetats, de mobilitat, de formació ambiental dels treballadors i també de comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. Amb aquests, ja són 33 els equipaments culturals i 7 els equipaments escènics i espais d’art els que disposen del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.