Després de quasi dos anys d’acabar la intervenció al Turó de Can Bech, un petit cim situat entre el Turó de la Rovira i el del Carmel (Barcelona), SCOB arquitectura i paisatge ha encarregat un seguiment per veure l’evolució de la biodiversitat del lloc i com l’espai es va configurant.

L’objectiu del projecte era el de promoure la millora de l’espai amb la mínima intervenció possible, i es basava en la premissa bàsica de dissenyar un hàbitat natural que s’autoconstituís en el temps i, per tant, que estigués més ben configurat i fos més vigorós.

Per aconseguir-ho, la intervenció es va fonamentar en els següents aspectes principals:

  • El control de la pertorbació causada pel trepig dels usuaris
  • La retenció d’aigua per afavorir la infiltració i evitar l’erosió per escorriment
  • La mínima intervenció en la vegetació a base d’una hidrosembra i plantació d’alguns arbusts d’espècies afins.

Així, la complexitat ecològica s’adquiriria amb el temps, considerant la maduració progressiva a partir de les interaccions ecològiques que s’hi vagin establint, pròpies del funcionament dels ecosistemes, com la competència per l’espai i pels nutrients, les dinàmiques poblacionals de les espècies implicades, les colonitzacions i les pèrdues, etc. El seguiment fet al llarg de les diferents estacions durant un any ha permès veure aquestes dinàmiques pròpies de l’ecosistema, posades de manifest a partir dels canvis en la presència de vegetació i fauna de l’espai.

A Irbis, dissenyem projectes de Small Ecosystem personalitzats adaptats a les necessitats específiques de cada espai. Visita https://www.irbis.cat/small-ecosystem/ per descobrir com els nostres projectes poden enriquir el teu entorn.