Com a acte simbòlic per visibilitzar la culminació del procés d’auditoria ambiental de l’entitat iniciat el 2021, el dimecres 5 d’octubre es va fer la presentació de les propostes d’accions per a la millora de la sostenibilitat ambiental de Lluïsos de Gràcia.

Aquestes propostes, en forma de compromisos, apliquen a cadascun dels àmbits de Lluïsos en funció de les seves activitats i funcionament, agrupant-se en aquelles genèriques de l’entitat, les de secretaria, i les de cadascuna de les seccions: esports, lleure, teatre i corals.

Així, al signar-los, tots els àmbits de l’entitat es comprometen a aplicar-los i a fer-ne el seguiment durant aquest proper curs 2022-2023.

L’auditoria i les propostes que en sorgeixen estan pensades com el punt de partida d’un procés que ha de ser viu i que les seccions han d’interioritzar en el seu funcionament diari, fent-los seus i revisant-los periòdicament.