El 6 d’abril van finalitzar les obres de la primera fase del parc de les Glòries, Canòpia urbana. Per fi, una idea concebuda l’any 2012 s’ha convertit en una realitat!
Canòpia urbana configura un espai amb un nivell de biodiversitat més alt del que acostuma a haver en els espais verds de Barcelona i de les ciutats. Un espai dissenyat des de la diversitat, l’estructura i la funcionalitat ecològica.

Inaugurada la primera part del Parc de les Glòries: La diversitat d’hàbitats significarà diversitat d’espècies. A partir d’elements de vegetació disposada inicialment, nous individus, noves espècies s’establiran amb el temps guanyant en major complexitat i estabilitat ecològica.

La diversitat d’hàbitats significarà diversitat d’espècies. A partir d’elements de vegetació disposada inicialment, nous individus, noves espècies s’establiran amb el temps guanyant en major complexitat i estabilitat ecològica.

Un punt de riquesa biològica de la ciutat que actuï d’embornal i dispersor cap a altres espais verds urbans. El disseny de l’espai assegura la connectivitat ecològica interna del Parc així com en relació amb la trama de continuïtat ecològica urbana plantejada a Barcelona per estudis previs.

En aquest enllaç pots consultar la intervenció d’Irbis en aquest projecte: Canòpia urbana.