El passat 16 de juny vam presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona la guia “Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”, que hem estat elaborant per encàrrec del Servei de projectes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

La presentació va comptar amb la presència d’Eduard Llorà, diputat de la Diputació de Girona i president del Consorci de les Vies Verdes de Girona; Montserrat Tordera, Coordinadora de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; i Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Presentem la nova guia de la Generalitat "Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes": El passat 16 de juny vam presentar a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona la guia "Criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes", que hem estat elaborant per encàrrec del Servei de projectes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Júlia Barba, Marga Turón, Eduard Llorà, Marc Vilahur, Susanna Carbajo i Montserrat Tordera a la presentació de la Guia

El 28 de juny el Director General i el Gerent del Consorci Vies Verdes van fer la presentació oficial a la via verda que connecta Santa Pau amb la Fageda d’en Jordà, a la Garrotxa, amb més de 100.000 usuaris anuals.

L’objectiu de la guia és comptabilitzar el disseny i construcció de les vies verdes o rutes pedalables amb la preservació del medi natural i, especialment, la biodiversitat, per això s’estrctura en quatre grans àmbits que corresponen a les fases en què un projecte de via verda es desenvolupa, des que s’origina fins que s’executa i s’utilitza. Per a cadascun d’aquests àmbits, els criteris s’organitzen o bé pels elements més rellevants característics de les vies verdes, o bé per vectors ambientals, amb la qual cosa se’n facilita la consulta, i a més incorpora una llista de verificació final per facilitar la seva aplicació.

La guia, inicialment en català, es traduirà al castellà i a l’anglès i està disponible en aquest enllaç.