El passat el 9 de març de 2023 en Xavier Mayor va participar al Seminari sobre criteris i propostes per una implantació d’energies renovables compatible amb la conservació i ús sostenible del medi natural, organitzat pel CADS i el Consell de Protecció de la Natura de Catalunya, amb la participació de 34 assistents convidats per la seva trajectòria i relació professional amb la matèria a tractar.

El seminari, celebrat al Monestir de Sant Benet de Bages, va abordar diferents elements substancials com:

  • La planificació, compensacions territorials i governança per a un desplegament de les energies renovables compatible amb la conservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.
  • Les opcions i reptes per a la compatibilització de la producció alimentària amb la generació d’energia d’origen renovable en l’espai agrari.
  • Els criteris per a la mitigació d’impactes ambientals en els projectes d’implantació d’energies renovables.

L’espai de reflexió sorgit del seminari ha de servir de recull dels criteris i propostes que hagin emergit del debat, identificant també els punts de dissens i validant els consensos que serviran de base per a la relatoria.