Magnífic llibre d’en Xavier Soler, Dr. Geòleg amb una àmplia trajectòria acadèmica universitària. Un llibre de lectura amena, sòlidament i científicament documentada, amb reflexions acurades i profundes en relació al canvi climàtic. Analitzat des de la globalitat de components que hi intervenen a nivell del planeta, fa una contribució a la millor comprensió del fenomen, lluny de visions parcials, esbiaixades, simplistes i interessades. Una petita joia sobre la complexitat implicada en el coneixement del canvi climàtic, ben comprensible per al públic en general.