El dimarts 13 d’abril vam realitzar un taller dins l’assignatura Restauració de medis antropitzats del Màster de conservació de la biodiversitat i restauració d’ecosistemes marins i terrestres de la Universitat d’Alacant.

Després d’una petita introducció teòrica en relació a conceptes d’Ecologia urbana i de Solucions Basades en la Natura (NBS), es va plantejar a l’alumnat un exercici pràctic en relació a un espai periurbà molt degradat, on s’havien de plantejar vàries actuacions de restauració per compatibilitzar el seu ús com a espai públic amb el seu valor com a espai natural.

Al llarg del matí, els estudiants agrupats en grups reduïts van anar treballant les propostes, plantejant qüestions i dubtes, i al final del dia es va fer la posada en comú del plantejat per cada grup i se’n va fer el retorn.

Podeu veure la sessió gravada del taller al següent enllaç:

https://vertice.cpd.ua.es/240207