La proposta en que participava Irbis ha estat escollida guanyadora del Concurs Internacional del Bosque Metropolitano de Madrid, Lot 4 “Els Parcs Fluvials del Sud”. Un jurat compost per 24 experts ha seleccionat Manantial sur, infraestructura regenerada per ser un “projecte complet en tots els seus components que ha generat debat al voltant del paper de l’aigua, d’allò forestal i l’agricultura“.

Elaborat des d’una perspectiva transdisciplinar en un equip format per Aldayjover arquitectura i paisatge, ABM Consulting, Paisaje Transversal, Benet Gestió de Projectes, BIS structures i fdTOP, aquesta proposta al cinturó verd de Madrid es convertirà en la primera gran intervenció metropolitana per mitigar els efectes del canvi climàtic a la capital d’Espanya.

La zona sud de Madrid al llarg de la llera del Manzanares és un lloc d’infraestructures que han trossejat i dividit el territori; però també és un espai d’oportunitats, ple de recursos latents, no només hídrics i ecològics vinculats al riu, sinó també històrics, agrícoles, arqueològics i socials a expandir i a aprofitar.

La proposta guanyadora recupera connectivitats per a vianants i crea centralitats cíviques, promou les condicions per a la presència de biodiversitat, així com la successió cap a un gran bosc basada en un millor aprofitament i gestió dels recursos hídrics. Les infraestructures de mobilitat s’entenen com amplis corredors ecològics que inclouen mobilitat lenta i que formen part d’un mosaic agroforestal i social.