Organitzada pel Consorci Forestal de Catalunya i celebrada a Sant Celoni i al Montnegre-Corredor

Tot passejant pel Parc del Montnegre i el Corredor s’han vist i valorat in situ tècniques de gestió i aprofitament del bosc que comporten millores ambientals i econòmiques.

La jornada es realitza amb l’objectiu d’apropar el coneixement de la Gestió Forestal Sostenible a un públic divers relacionat amb l’àmbit de la comunicació, la divulgació i la docència, sense renunciar al rigor científic.