Hem publicat un article en relació a l’energia nuclear a Capital Natural, grup de treball de la Fundació ARS de Sabadell.

Les dues bombes atòmiques contra les ciutats de Hiroshima i Nagasaki van causar més de dos cents mil morts entre les dues, i un dolorós seguit de malalties, sobretot cancerígenes, i malformacions en persones durant anys i anys.

L’escalada nuclear posterior ens va posar als habitants d’aquest planeta en una situació de risc immens. Es van fer, en superfície o sota terra, un total 2.053 proves nuclears del 1945 al 1998.

L’accident de Fukushima sembla que va ser causat pel tall en el subministrament elèctric de les instal·lacions, les més segures i amb la millor tecnologia (segons es repeteix a cada episodi funest).

La “meravella” de la tecnologia puntera de l’energia es va ensorrar per falta d’energia que fes bombar aigua per refredar la central. Sembla una broma! Per cert, una aigua que quedarà contaminada per segles allà on vagi a parar.


Podeu llegir l’article sencer a: