Formem part de l’equip que ha presentat la proposta CAMÍ ÉS LA NATURA, la segona proposta tècnica valorada amb millor puntuació, a la que se li ha assignat la redacció del sector 1. Estructura bàsica de camins i anelles entorn als Turons.

Les raons d’aquesta assignació rauen en la seva excel·lència i bon tractament de la vegetació amb la preservació i potenciació del mosaic agro-forestal i del cicle de l’aigua, així com la connexió natura-ciutat, i la reconversió dels espais alliberats d’edificació.