Per primer cop, hem assumit la co-coordinació d’un taller de 7 setmanes dins del Màster d’Arquitectura del Paisatge de Barcelona (UPC).

Durant els mesos de gener i febrer del 2019, en tant que experts en ecologia aplicada al territori i l’espai urbà, hem participat en un dels 4 tallers dels que consta el Màster de Paisatge i Arquitectura de Barcelona (UPC).
Concretament, Xavier Mayor, d’Irbis, ha assumit la co-coordinació juntament amb Manuel Ruisánchez, reconegut Arquitecte paisatgista.
Destaquem el Taller B2 Infraestructura del Verd on hem tingut un paper destacat. Hi ha participat principalment Xavier Mayor i Agata Buscemi, arquitecte paisatgista. També hi ha col·laborat Júlia Barba i Clara Montaner, ambdues ambientòlogues d’IRBIS.

La nostra contribució ha estat la coordinació, la càrrega docent i el seguiment del desenvolupament dels projectes realitzats pels alumnes del Taller. També hem fet la valoració acadèmica dels diferents treballs del taller. L’experiència ha estat especialment satisfactòria.