Concurs de projectes restringit per la redacció de l’avantprojecte de cadascun dels tres sectors de l’àmbit del parc dels tres turons