L’equip format per SCOB-IDOM-IRBIS ha estat seleccionat amb 8 equips més per a presentar la nostre proposta sobre aquest espai.

A finals de novembre de 2018, l’equip del que formem part (SCOB-IDOM-IRBIS) ha estat seleccionat, entre 17 equips, com el 4t. equip millor puntuat per part del Jurat corresponent. Per tant, passem a la segona fase del concurs on haurem de presentar la nostre idea-proposta per a aquest important espai de Barcelona.
L’objecte del Concurs de Tres Turons és plantejar una proposta global que incorpori els diferents aspectes que conformen el Parc de Tres Turons.
El Concurs de projectes a l’àmbit del Parc dels Turons dona continuïtat a un llarg procés en el temps d’estudis, planejament i projectes. Pel que fa al planejament s’inicia amb la reserva com a parc del Pla comarcal de 1953, confirmada i ampliada després pel Pla General Metropolità de 1976 i desenvolupada per la Modificació de PGM vigent de 2010.
La càrrega ecològica, ambiental i de sostenibilitat del Concurs es substancialment important i així es valora en les puntuacions pertinents.