El projecte de Canòpia Urbana, del qual Irbis n’és partícip, guanyador del concurs de transformació de la plaça de les Glòries, és una mostra de l’actual aposta municipal envers el verd i la biodiversitat alhora que destaca el seu caràcter exemplificador. Altres projectes com la coberta verda de La Fàbrica del Sol o la façana verda del Centre Cívic Baró de Viver en són diversos exemples

Parcs i Jardins representa un referent en la introducció de criteris d’ecoeficiència en la gestió del verd urbà (selecció d’espècies en funció dels serveis que proporcionen i de la seva adaptabilitat, l’augment de l’eficiència i l’estalvi d’aigua en el reg, el compostatge, etc.) i en l’aplicació d’una política de compres i contractacions respectuosa amb el medi ambient, amb criteris ètics i socials (contractació d’empreses d’inserció, compra de vestuari amb criteris de sostenibilitat, etc.).

Amb el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020, el Programa Ajuntament+Sostenible assumeix nous reptes com:

  • L’ampliació del verd i la biodiversitat en els espais i edificis municipals existents (cobertes, façanes, terrasses, patis interiors/exteriors, espais oberts, etc.).
  • La incorporació de criteris d’ampliació i millora del verd i la biodiversitat en nous edificis municipals i en projectes urbans.
  • El foment dels valors de la biodiversitat entre els treballadors municipals.
  • L’impuls d’actuacions de compensació i custòdia del territori.