Hem presentat la ponència Ecological configuration of public space to improve the population’s ecosystem services.

Les ciutats es poden configurar de moltes maneres. Tanmateix, tradicionalment no han estat projectades per a la inclusió de la biodiversitat, per això sovint presenten poques prestacions ecològiques i ambientals.

Podem definir activament la ciutat i els seus espais incloent criteris propis de l’ecologia. Aquest marc conceptual ofereix respostes per a assolir la següent fita: contribuir al plantejament d’espais urbans on es maximitzi la biodiversitat i els serveis ecosistèmics.

Actualment, les possibilitats d’estudiar i aplicar aspectes ecològics i ambientals al disseny de les ciutats i l’espai públic, són importants. Així, cal que els espais urbans incorporin aquestes consideracions sota un principi essencial: maximitzar alhora la qualitat de vida dels ciutadans i la qualitat de l’entorn i del medi ambient, sense que això hagi d’anar en detriment de la seva funcionalitat. Es tracta d’un plantejament que s’acosta sòlidament al que podríem anomenar ciutat sostenible.