Dins del bloc 2: Barcelona Green Net hem desenvolupat la ponència sobre el Parc Natural de Collserola i les bases ecològiques del seu nou Pla Especial.

El Barcelona Architecture Center (BAC) ha organitzat i acollit el seminari d’estiu a Barcelona que és una suma de les lliçons apreses a través de diferents blocs temàtics relacionats amb el tema principal de la història de Barcelona, el context europeu i l’anàlisi crítica dels casos d’estudi d’arquitectura urbana i de paisatge.

El propòsit del curs és que l’alumne construeixi un mapa de projectes d’Estratègies Urbanes i Arquitectura del Paisatge de Barcelona dins del context urbà, geogràfic i ecològic, però també dels punts de vista cultural, històric i teòric.

Els objectius d’aquest curs són obtenir una comprensió àmplia del context històric i teòric europeu relacionat amb l’arquitectura, l’arquitectura del paisatge i l’urbanisme, generar discussions crítiques sobre conceptes clau i extreure les lliçons apreses per a la seva aplicació en el procés de disseny.

Amb l’objectiu d’ampliar l’experiència i la comprensió dels estudiants de la multiplicitat d’especialitats que treballen en cada projecte a Barcelona, les conferències seran impartides per diversos professionals de diferents procedències: geògrafs, arquitectes paisatgistes, arquitectes, biòlegs, sociòlegs, enginyers, agrònoms i tots els implicats projectes urbans i paisatgístics de la ciutat de Barcelona.

Aquest any ha estat participant la PENN STATE UNIVERSITY.