A Irbis estem en procés de realització d’un estudi de fauna sobre la nova Plaça de les Glòries. El seu objectiu és conèixer quin ha estat l’èxit de les estratègies ecològiques aplicades al nou projecte de la Plaça, en el qual hem treballat dins la UTE Agence Ter i Ana Coello, amb la primera fase de la plaça ja en funcionament des de l’abril de 2019 (Àmbit Clariana). Els resultats d’aquest treball han de servir per orientar els criteris ecològics a aplicar en la nova fase del projecte de la Plaça de les Glòries (Àmbit Túnels), en el que en aquests moments estem treballant.

Els resultats preliminars mostren un desenvolupament notable de diversos grups biològics, en especial les aus i diversos grups d’artròpodes.

Estudi de fauna a la Plaça de les Glòries de Barcelona: A Irbis estem en procés de realització d’un estudi de fauna sobre la nova Plaça de les Glòries. El seu objectiu és conèixer quin ha estat l’èxit de les estratègies ecològiques aplicades al nou projecte de la Plaça, en el qual hem treballat dins la UTE Agence Ter i Ana Coello, amb la primera fase de la plaça ja en funcionament des de l’abril de 2019 (Àmbit Clariana). Els resultats d’aquest treball han de servir per orientar els criteris ecològics a aplicar en la nova fase del projecte de la Plaça de les Glòries (Àmbit Túnels), en el que en aquests moments estem treballant.

D’entre les estratègies emprades, destaquem les següents, per haver generat els efectes desitjats: la maximització del sòl permeable i d’espais vegetats; la disposició de refugis per a la biodiversitat (els nodes de biodiversitat) que potencien les espècies autòctones; l’afavoriment de la connectivitat ecològica a través de la plaça i enllaçant diversos grans eixos verds a la ciutat; i la gestió del cicle de l’aigua a través de sistemes urbans de drenatge sostenible. Tot això s’ha implementat, mitjançant Solucions basades en la natura, que s’inspiren en les dinàmiques i els cicles naturals per millorar la resiliència urbana i la qualitat de vida de les persones.