En col·laboració amb la UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes, SLP – SCOB Arquitectura i Paisatge, SLP, hem definit l’estratègia ecològica i de biodiversitat del projecte. El jurat ha destacat, en relació al verd i l’espai públic, que la proposta aposta per la visió d’un gran parc, que concreta els sistemes per assegurar els hàbitats de flora i fauna, i la connectivitat amb l’entorn, especialment explicant l’obertura al carrer Roselló. També destaca la proposta de gestió compartida i del manteniment del parc.