En Xavier Mayor ha desenvolupat continguts amb relació a la generació i valoració d’alternatives dins de l’instrument de l’Avaluació Ambiental Estratègica en una sessió titulada Estudi i valoració d’alternatives. Metodologia d’anàlisi. També una segona sessió titulada Casos pràctics I, en la qual s’ha explicat a partir d’exemples pràctics, la conceptualització i determinacions realitzades en l’apartat més teòric.

IRBIS ha participat en la docència del Curs sobre Avaluació Ambiental Estratègica: En Xavier Mayor ha desenvolupat continguts amb relació a la generació i valoració d’alternatives dins de l’instrument de l’Avaluació Ambiental Estratègica.