El jurat del concurs convocat pel Concello per a la reordenació de la façana marítima de A Coruña, va escollir “Ciudad Puerto” com a un dels projectes finalistes. Aquests projectes seran exposats a partir d’ara a la ciutadania perquè emeti la seva opinió sobre el seu contingut, després del que el Concello crearà un “banc d’idees” que servirà per a la planificació urbanística del futur del front marítim de la ciutat.

La proposta ‘Ciutdad Puerto’, participada per Irbis, defensa el manteniment de l’actual activitat dels molls amb la introducció d’iniciatives culturals, formatives i econòmiques. Planteja aixecar 65 edificis d’habitatges que ocuparien 219.067 metres quadrats de sòl residencial del que el 35% seria per habitatge públic, acompanyats de 287.568 per a equipaments. També defensa reduir la circulació i l’aparcament a la zona d’O Parrote, vianants l’espai entre la Marina i Sant Antón, portar els transatlàntics a San Diego i construir edificis d’oficines, comerç i hotels a la Bateria, a més d’una biblioteca central a Calvo Sotelo, mentre que el moll de Transatlàntics seria una ampliació de la Dàrsena. Per Linares Rivas proposa enderrocar el viaducte i deixar pas a una rotonda, crear un parc de 18 hectàrees sobre les vies de San Diego, on també hi hauria un campus per a les Humanitats. Al moll del Centenario la Medusa es transformaria un centre multiusos i hauria edificis d’ús públic.