L’economia circular representa una alternativa al model de producció, consum i de generació de residus lineal vigent, altament insostenible tant a nivell ambiental com econòmic. Poc a poc, ciutadania, administracions, empreses… estan llançant estratègies en pro d’una transició gradual cap al tancament dels cicles, on els canvis més destacats estan succeint en els models de producció i en els models de consum. Però, què veiem si allunyem la nostra escala d’anàlisi? Estan les ciutats, els territoris, organitzant-se segons principis d’economia circular?

Des d’Irbis plantegem un nou enfoc per a fer urbanisme, centrat en el tancament dels fluxos metabòlics. Es tracta d’una nova configuració de ciutat que permeti sincronitzar-se amb les dinàmiques circulars dels ecosistemes. Els fonaments bàsics d’aquest model, com també les principals estratègies que s’estan implementant en diverses ciutats per encaminar-s’hi es sintetitzen en aquest article publicat a la revista Forum Calidad per part de l’equip d’Irbis .

Seguir llegint l’article original publicat a la revista Forum Calidad, número 294, setembre 2018.