Nou article publicat per Capital Natural (Fundació ARS de Sabadell)

Capital Natural és un grup dins de la Fundació ARS que pretén informar sobre els principals problemes ambientals que afecten els Vallesos i determinar els criteris educatius que caldria desenvolupar per tal de corregir-los.

Els processos ecològics: els grans oblidats.

Les polítiques conservacionistes i de preservació durant anys no han incidit especialment en el millor coneixement dels processos ecològics (funcionament ecosistèmic). Efectivament, la major part del coneixement estava focalitzada força més en la composició (biodiversitat) que en la funció. Els processos són fruit d’aquesta composició i són claus per a la salut dels ecosistemes.

De fet, el que s’està abordant és la idea que cal pensar la gestió del territori des de la perspectiva de millorar la biodiversitat i els processos ecològics implicats tot disminuint la vulnerabilitat i evitar els efectes sobre variables vulnerables. Per tant, amb això es reconeix que una part important de superfície del territori pot tenir una gestió relativament més activa. Ara bé, cal que la gestió es faci amb objectius que vagin més enllà dels exclusivament productius, de manera que les pertorbacions, l’afectació de la biodiversitat i els processos dels ecosistemes siguin mínims i que, fins i tot, es contemplin accions de compensació positives.

http://capitalnatural.fundacioars.org/els-processos-ecologics-els-grans-oblidats/