Article publicat per Capital Natural (Fundació ARS de Sabadell)

Capital Natural és un grup dins de la Fundació ARS que pretén informar sobre els principals problemes ambientals que afecten els Vallesos i determinar els criteris educatius que caldria desenvolupar per tal de corregir-los.

La biodiversitat com a valor essencial per a construir territori.

En el plantejament estratègic de comprensió i visió del mon diferent a l’actual i a la preexistent, assegurar la conservació de la diversitat biològica és un dels objectius essencials determinats. Tanmateix, els processos de banalització territorial que s’han expressat amb força les darreres dècades comporten la simplificació real o potencial dels ecosistemes.

De fet, el que s’està abordant és la idea que cal pensar la gestió del territori des de la idea de millorar la biodiversitat i els processos ecològics implicats tot disminuint la vulnerabilitat i evitar els efectes sobre variables vulnerables. Per tant, amb això es reconeix que una part important de superfície del territori pot tenir una gestió relativament més activa. Ara bé, cal que la gestió sigui feta amb objectius que vagin més enllà dels exclusivament productius, de manera que les pertorbacions, l’afectació de la biodiversitat i els processos ecosistemes siguin mínimes i, fins i tot, es contemplin accions de compensació positives.

http://capitalnatural.fundacioars.org/la-biodiversitat-com-a-valor-essencial-per-construir-territori/